Nákladní doprava

nakladni

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Nákladní doprava tvoří velkou část našeho odbytu. Jednotku je možné připojit na sběrnici FMS, ze které je možno získat obrovské množství provozních informací o vozidle a to až 5 x za sekundu. Sledovat je možno i provoz např. stavebních nebo zemědělských strojů nebo nakládky kontejnerů.
Řešení Princip Vetronics má s ohledem na množství funkcí silně konkurenční cenu.

Sběrnice FMS poskytuje informace z tachografu, umožňuje identifikaci řidiče i spolujezdce. Všechny informace přitom máte k dispozici na internetu. Náš systém sbírá data i pro osobní vozidla.

  

Nákladní vozidla

Nejzajímavější funkcí pro provozovatele nákladních vozidel je možnost sledování spotřeby, stavu paliva a především jeho náhlých úbytků. Díky této funkci lze odhalit neoprávněnou manipulaci s pohonnými hmotami.
Moderní nákladní vozidla jsou vybavena sběrnicí FMS, která zpracovává celou řadu provozních informací o vozidle, včetně chybových kódů. Jednotka, napojená na sběrnici FMS, je schopna každou vteřinu vyhodnocovat údaje typu rychlost, spotřeba, otáčky motoru za různých podmínek, stav řidičů podle SAE J1938-71, spn 1617 a mnoho dalších ukazatelů, jejichž vyčerpávající výčet naleznete na stránce jednotky Vetronics.
Jednotku je rovněž možno připojit na tachograf. Online tak uvidíte informace typu aktuální stav řidičů, časové limity řízení, upozornění na překročení limitu, přítomnost karty řidiče v tachografu atd.
Do systému je možno připojit téměř jakoukoli periférii vozidla, včetně strojů, jako je míchačka, sypač nebo jeřáb. Díky našim zkušenostem a univerzálnosti jednotky jsme připraveni navrhnout pro vás vhodné řešení téměř jakékoli požadavku. Neváhejte a kontaktuje nás.

Poskytované služby pro nákladní vozidla

Poloha vozidla

Samozřejmou funkcí je záznam polohy a rychlosti vozidla. Tato data jsou zpracovávána a archivována pro budoucí použití – můžete si je tedy kdykoliv nechat zobrazit a rekapitulovat.

Kniha jízd

S pomocí těchto dat je možná například automatizovaná tvorba knihy jízd, která má všechny zákonem vyžadované náležitosti. Kromě toho, že knihu jízd získáte prakticky bez práce, nemůžete v ní chybovat nebo uvést nesprávná data – nedochází k přepisování žádných informací z papíru do počítače.

Identifikace řidiče

Díky možnosti identifikovat řidiče prostřednictvím čipů Dallas nebo RFID a možnosti snadno rozlišit jízdy na služební a soukromé se tvorba knihy jízd stane hračkou i ve složitém prostředí.

Styl jízdy řidiče

Z dat o poloze a rychlosti vozidla lze vyčíst i další zajímavý ukazatel: styl jízdy jednotlivých řidičů. Nedodržení povolené rychlosti, nebezpečné brzdění, nebezpečné projetí zatáčky, agresivní rozjezd nebo neplynulá jízda, to vše jsou chyby řidiče, které ohrožují nebo nepřiměřeně opotřebovávají vozidlo. Dokážeme je identifikovat a upozornit vás na ně.

Napojení na sběrnici FMS/OBD

Připojení na FMS/OBD, tedy sběrnici diagnostiky vozidla, vám umožní vidět online veškré závady, které detekuje palubní počítač vozidla. Díky tomu budete moci pružněji regovat na poruchy. Sběrnice FMS/OBD rovněž sleduje provozní údaje vozidla, jako je stav tachometru nebo zásoba pohonných hmot.

 

ARCHIVACE TACHOGRAFŮ

Máte ve firmě digitální tachografy a chtěli byste dělat archivace dat bez nutnosti fyzicky vyčítat tachograf přímo ve vozidle?Máme pro Vás řešení!!

Máme pro Vás k dispozici funkci, díky které se vzdáleně a zcela automaticky zálohují data digitálního tachografu a karet řidičů. Lze tak jednoduše naplnit zákonnou povinnost, aniž byste museli jakkoliv do procesu zasahovat a to zejména dodržování nařízeníEU 561/2006, AETR, 478/2000. Stačí si u nás službu objednat. Naši technici zajistí správnou montáž GPS jednotky ve vozidle, vy dodáte Vaši kartu podniku. Webdispečink soubory z tachografu vyčítá automaticky a ukládá je do interního bezpečného úložiště, kde Vám budou kdykoliv k dispozici.

PODMÍNKY VZDÁLENÉHO STAHOVÁNÍ DAT

* digitální tachograf

* GPS jednotka Vetronics 710, 711, 720, 721, 760, 770 nebo novější.

* Odborná montáž a propojení s tachografem

* karta podniku ve čtečce připojená k serverům Webdispečinku

* Aktivovaná služba vzdálené archivace u vozidla. Službu lze aktivovat u nás.

PODPOROVANĚ TACHOGRAFY VDO

*ver. 1.3 (od 1.1.2009) ... je nutno zajistit povolení komunikace po FMS

*ver. 1.4

*ver. 2.0

 

Služby pro všechna vozidla

Jednotka Vetronics zaznamenává a odesílá na server aktuální rychlost a polohu vozidla, která spolu s identifikací řidiče a přepínáním soukromých a služebních jízd, umožňuje automatickou tvorbu knihy jízd.
Napojením na sběrnici FMS/OBD je možno získávat informace o technických parametrech vozu přímo z jeho řídících jednotek. Sběrnice rovněž poskytuje informace o stavu tachometru nebo paliva v nádrži. Napojením jednotky na navigaci je možno sledovat stav navigace online, změnit v navigaci na dálku cíl nebo posílat řidiči krátké textové zprávy, které se zobrazí na displeji navigace. Jednotka je schopna sama spouštět alarmy, případně být propojena s alarmem stávajícím. Může vyžadovat identifikaci řidiče před nastartováním.

Nákladní doprava

Přejete si mít svůj firemní vozový park plně pod kontrolou? Není nic jednoduššího, než nainstalovat do všech vozů naše jednotky Vetronics a pak jen sledovat polohu v reálném čase a desítky dalších parametrů vozidel online.

Nákladní doprava
Osobní vozidla

Přejete si mít svůj firemní vozový park plně pod kontrolou? Není nic jednoduššího, než nainstalovat do všech vozů naše jednotky Vetronics a pak jen sledovat polohu v reálném čase a desítky dalších parametrů vozidel online.

Osobní vozidla
Zemědělství

Nabízíme možnost propojení aplikace s rejstříkem půdy LPIS, automatickou identifikace připojeného nářadí, přesný výpočet obdělané plochy, možnost zpětného přehrání jízdy, informace o době řízení a mnoho dalšího.

Zemědělství
Komunální technika

Přehled o poloze, vykonávaných pracích, spotřebě materiálu a paliva, reporty o plužení, posypu, zametání a výsypu odpadkových nádob, kontrola využití pracovní doby, výkazy práce

Komunální technika
Pracovní stroje

vyhodnocení jednotlivých strojů a řidičů, zamezení ztrátám pohonných hmot, sledování otáček motoru a prostojů, sledování dalších vstupů: sklopů, betonmixů, hydraulické ruky, PTO, ...

Pracovní stroje
Radiostanice

Našim zákazníkům nabízíme bohatý sortiment občanských i profesionálních radiostanic, které jim pomáhají komunikovat při pracovní činnosti a tím zvyšovat efektivitu práce a snižovat náklady.

Radiostanice

RADIOKOM-FUNK MAYER s.r.o.je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3122 / GDPR - ochrana osobních údajů
Tvorba webových stránek