Sledování spotřeby paliva

Sledování spotřeby PHM

U vozidel, která nejsou vybavena průtokoměrem, lze sledovat spotřebu přímo ze stávajícího plováku, ale musí být jednotka doplněna převodníkem. Přesnost tohoto měření závisí na přesnosti stávajícího plováku ve vozidle. U tohoto měření se přesnost pohybuje v rozmezí 5-25%. Tyto vozidla navrhujeme řešit samostatně.

Vozidla koncernu VW, která jsou vybavena sběrnicí CAN, lze jednotku přímo připojit na tuto sběrnici (jedná se o osobní vozidla).
Ostatní osobní vozidla, pokud jsou vybavena sběrnicí OBD lze k této sběrnici připojit a sledovat změny stavu PHM.
U nákladních vozidel vybavených sběrnici FMS dle normy SAE J1939 lze také připojit jednotku k této sběrnici a sledovat také stav PHM přímo z palubního počítače vozidla.
U vozidel, kde je namontovaný průtokoměr, lze výstup tohoto průtokoměru připojit na IN 2 jednotky a také přímo sledovat spotřebu paliva. Software tuto funkci podporuje.
U nákladních vozidel,příp. Stavebních strojů lze sledovat spotřebu pomocí namontovaného hladinoměru LM 1.2 (kapacitní sondy) do stávající palivové nádrže vozidla. Tímto systémem lze dosáhnout přesnosti měření spotřeby PHM do 2% a současně být informován o náhlých úbytcích paliva při stání vozidla pomocí alarmové SMS (např. krádež PHM).

Měření PHM a detekce krádeže

Naše firma pro přesné měření hladiny paliva v nádrži montuje kapacitní hladinoměr LM1.2. Již při vývoji produktu bylo přihlénuto k tomu, že přístroj bude primáně určen k měření úrovně hladiny paliva v nádržích silničních vozidel a umožňoval spojité měření výšky hladiny pohonných hmot (motorová nafta, oleje). Hladinoměr je možné umístit i ve stacionárních nádržích, zásobnících nebo jímkách.
Hladinoměr neobsahuje pohyblivé části jako například plovákový prstenec nebo plovákové ramínko, takže je minimalizované riziko mechanické závady. K měření výšky hladiny se využívá dielektrických vlastností pohonných hmot.
Hladinoměry jsou díky několika typům komunikačního rozhraní připojitelné k různým druhům monitorovacích systémů od různých výrobců.

Průběh stavu PHM v aplikaci WEBDISPEČINK

průběh PHM

Kapacitní hladinoměr LM1.2. pro silniční dopravu

 

produkt hladinomer 

Umožňuje spojité měření výšky hladiny pohonných hmot (nafty, bionafty a oleje). Kapacitní hladinoměr může rovněž být pro obdobné aplikace umístěn i ve stacionárních nádržích, zásobnících, jímkách atd.

  • Vysoká odolnost, absence pohyblivých mechanických dílů
  • Jednoduchá montáž a možnost zkrácení délky při montáži
  • Vysoká přesnost měření respektující změny dielektrických vlastností pohonných hmot (chemické složení paliva, příměsi v palivu, teplota)
  • Možnost propojení hladinoměrů do sítě pro vícenádržová řešení
  • Alarmový výstup krádeže nezávislý na provozním stavu vozidla
  • Energeticky úsporný režim
  • Diagnostika závad
  • Dálkové přehrání firmwaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IMG 0011 

Snímací elektrodu tvoří soustava soustředných trubek, které vytvářejí kondenzátor, jehož dielektrikem je měřené palivo (popř. jiné médium). Standardní délky kapacitní sondy jsou 1 m, 0,7 m a 0,4 m. Systém koaxiálních trubek sondy je pevně připevněn k hlavě vysílače. Hodnota kapacity takto vytvořeného kondenzátoru je funkcí výšky zaplavení snímací elektrody měřeným médiem. 

Na hlavním trubkovém systému je v dolní části připevněn trubkový subsystém kompenzačního čidla, sloužícího pro měření dielektrických vlastností měřeného média. Výhodou hladinoměru je možnost uživateli zkracovat délku snímací sondy podle typu nádrže a to přímo v místě instalace.

Elektronické obvody informaci o okamžité úrovni paliva v nádrži korigují na základě změn dielektrických vlastností měřeného média (změna nafty na bionaftu nemá vliv na přesnost). Výsledná hodnota úrovně hladiny se přenáší pomocí linky RS485, RS232, CAN nebo analogovým výstupem k dalšímu zpracování v nadřazených systémech. Změny úrovně hladiny jsou vyhodnocovány jako změny objemu paliva v nádrži podle kalibrační křivky charakterizující příslušnou nádrž. Kalibrační křivku nádrže lze vytvořit pomocí kapacitního hladinoměru, což umožňuje jeho použití ve funkci palivoměru.

Výstupní signály jsou z hlavy vysílače vyvedeny kabelem s předpokládaným připojením na svorkovnici nebo na konektor nadřízeného systému. 

U vozidel je zastavěn v horní části nádrže vozidel ve svislé poloze. Instalace se provádí uchycením příruby vysílače do otvoru v nádrži (průměr otvoru pro zasunutí hladinoměru je 30 mm). Způsob upevnění k nádrži respektuje standard SAE 5.

    

Nákladní doprava

Přejete si mít svůj firemní vozový park plně pod kontrolou? Není nic jednoduššího, než nainstalovat do všech vozů naše jednotky Vetronics a pak jen sledovat polohu v reálném čase a desítky dalších parametrů vozidel online.

Nákladní doprava
Osobní vozidla

Přejete si mít svůj firemní vozový park plně pod kontrolou? Není nic jednoduššího, než nainstalovat do všech vozů naše jednotky Vetronics a pak jen sledovat polohu v reálném čase a desítky dalších parametrů vozidel online.

Osobní vozidla
Zemědělství

Nabízíme možnost propojení aplikace s rejstříkem půdy LPIS, automatickou identifikace připojeného nářadí, přesný výpočet obdělané plochy, možnost zpětného přehrání jízdy, informace o době řízení a mnoho dalšího.

Zemědělství
Komunální technika

Přehled o poloze, vykonávaných pracích, spotřebě materiálu a paliva, reporty o plužení, posypu, zametání a výsypu odpadkových nádob, kontrola využití pracovní doby, výkazy práce

Komunální technika
Pracovní stroje

vyhodnocení jednotlivých strojů a řidičů, zamezení ztrátám pohonných hmot, sledování otáček motoru a prostojů, sledování dalších vstupů: sklopů, betonmixů, hydraulické ruky, PTO, ...

Pracovní stroje
Radiostanice

Našim zákazníkům nabízíme bohatý sortiment občanských i profesionálních radiostanic, které jim pomáhají komunikovat při pracovní činnosti a tím zvyšovat efektivitu práce a snižovat náklady.

Radiostanice

RADIOKOM-FUNK MAYER s.r.o.je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3122 / GDPR - ochrana osobních údajů
Tvorba webových stránek